A Home In Progress Film

Simfonia animada

Simfonia Animada va ser la nostra proposta per Culturnautes, el casal d’estiu del CCCB. Després de 4 dies dibuixant, una pel·lícula abstracta va esdevenir la notació gràfica per a una tempesta animada.

_

Simfonia Animada was an animation summercamp for kids by A Home In Progress Film and CCCB (The Barcelona Center of Contemporary Culture). After four days drawing, an abstract film was a graphic notation for an animated storm.