A Home In Progress Film

¡EL ROTOSCOPIO! (la posibilidad de lo imposible)

En aquest taller de rotoscòpia proposàvem la trobada d’universos singulars i allunyats en un mateix escenari. Tot plegat va acabar esdevenint un petit experiment on els alumnes van haver de donar forma a la seva primera trobada, que havia estat enregistrada en secret pels professors.